Navigácia

 • JA SOM SPARTAN

  JA SOM SPARTAN

  Ja som spartan

  Myseľ, telo a duch. Základ prekonania každej prekážky. Ak chceme vykročiť vpred, musíme vystúpiť z našej komfortnej zóny. Ak chceme zmeniť dnešnú dobu, musíme ju meniť od tých najmenších. Naša súťaž s názvom „Ja som spartan“ umožňuje každému účastníkovi prekonať svoje hranice. 

 • Matejovský ples rodičov a školy

  Matejovský ples rodičov a školy

  Milí rodičia, pozývame Vás na Matejovský ples rodičov a školy, ktorý sa uskutoční 16.02.2019 v Kaskáde v Matejovciach. Moderátorom večera bude: Binďo  a zabávať nás bude skupina Avanti. V tombole môžete vyhrať - dovolenku do Chorvátska, práčku, televízor a iné skvelé ceny. Veríme, že sa spolu dobre zabavíme. Tešíme sa na Vašu účasť!                                                


 • Záujmový krúžok "Svet zvierat"

  Záujmový krúžok "Svet zvierat"

                     Záujmový krúžok „Svet zvierat“ pracuje na našej škole od septembra tohto roku. Mnoho detí o tomto krúžku zatiaľ ešte netuší, ale....Záujemcovia o prácu v tomto útvare sa môžu zoznámiť s niektorými druhmi živočíchov, chovaných  bežne v domácnostiach. Úlohou tohto krúžku je poskytnúť kontakt s kúskom živej prírody deťom, ktoré túto možnosť nemajú doma, poprípade záujemcom, ktorí v tomto pretechnizovanom svete cítia potrebu kontaktu s inými živými tvormi. Cieľom záujmového krúžku je poodhaliť záujemcom skrytý svet živočíchov. Navyše si deti budujú, v živote dôležité zručnosti ako je empatia a zodpovednosť za život iných žijúcich bytostí. Z pohľadu výučby je niekedy nesmierne dôležité prezentovať ponúknuté učivo formou skutočného zážitku, pretože učebnice a povedomie ľudí  obsahuje stále ešte niektoré mylné stereotypy ako napr. slizká koža u hadov alebo chôdza raka dozadu. V budúcnosti  je ambíciou záujmového krúžku využívanie chovaných druhov živočíchov i v procese učenia sa napríklad v predmete biológie, prírodovedy alebo vlastivedy, poprípade ekológie. Navyše u niektorých žiakov možno tento záujmový krúžok, prebudí záujem o štúdium napríklad na vysokej škole Veterinárneho lekárstva v Košiciach, s ktorou chceme nadviazať bližšie vzťahy alebo na vysokej škole Poľnohospodárskej v Nitre, kde už dnes funguje odbor „záujmové chovy zvierat.“

  K dnešnému dňu sú chovanými živočíchmi v našom krúžku tieto druhy: myš laboratórna, potkan laboratórny, škrečok sýrsky, osmák degu, všetko zástupcovia zo skupiny cicavcov. Vtákov zatiaľ zastupuje iba zebrička austrálska. Samozrejme budeme usilovať, ak to bude možné, o rozšírenie o ďalšie chované druhy. Skupinu cicavcov by sme chceli doplniť ešte o morča peruánske, v ponuke budú určite i druhy zo skupiny bezstavovcov, konkrétne pôjde o exotické druhy zlatoňov- chrobákov pestrých  farieb, boli nám prisľúbené i motýle, ktoré pribudnú pravdepodobne na jar. Pokúsime sa i o chov menej náročných druhov obojživelníkova a plazov. Kolekciu vtákov by sme v budúcnosti rozšírili i o chov kanárikov a papagájcov vlnkovaných- andulky.

  Navyše našou úlohou bude i organizovanie prednášok pre deti, ktoré sa dozvedia z úst skúsených odborníkov, niečo o chove ich obľúbencov. Ďalšími aktivitami, ktoré budú realizované v blízkej budúcnosti je i návšteva vysokej školy Veterinárneho lekárstva spojenej s prednáškami tu vyučujúcich pracovníkov, ďalej nás čaká akcia zameraná na krúžkovanie vtákov s možnosťou vypúšťania odchytených spevavcov našej fauny z vlastných rúk, vermikompostovanie ( dážďovky a spracovanie biologického odpadu), výstavy exotických vtákov, psov  a pod. Poprípade v budúcom roku skĺbiť chov živočíchov s pestovaním rastlín ( vodné rastliny, paludáriá, i zbové kvety,  pestovanie zeleniny v nádobách, tvorba kompostu z odpadov a pod.)

  Plánov je veľa, no vyvíjame sa postupne, takže na niektoré dobré veci si treba chvíľku počkať, ale ako sa hovorí : trpezlivosť......

  Mgr. Ján Andráš

 • Adventné čítanie

  Adventné čítanie

  Podtatranská knižnica nás pozvala na adventné čítanie spoločne s pani Hrehorčákovou. V týchto uponáhľaných dňoch sme sa pozastavili a pripomenuli si krásne adventné dni.

                                                                                                                                   III. A

 • Pečenie perníčkov

  Pečenie perníčkov

  Bol to náš prvý pokus v škole napiecť naše perníčky a celkom sa nám vydaril. Voňalo nám v celej škole.

                                                                                                                                                               III. A

 • Kreslenie prvákov s predškolákmi do snehu

  Kreslenie prvákov s predškolákmi do snehu

  V pondelok 17.12.2018 sme pre prvákov a predškolákov zorganizovali spoločnú akciu – kreslenie do snehu.

  Všetky deti kreatívne tvorili a vytvárali svoje umelecké diela pomocou svojich stôp, vetvičiek, konárikov, kamienkov a nechýbalo ani farebné prevedenie. Po hodine kreslenia sme sa vrátili do tried s pekne vymaľovanými líčkami, o ktoré sa postaral ujo Mráz.

  1.A p.uč. Markušková

 • Odstávka vody

  Odstávka vody

  Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou, Poprad - Matejovce, oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že v utorok, t.j. 11.12.2018, bude vyučovanie skrátené z dôvodu odstávky vody - prerušenej dodávky pitnej vody. 

  Organizácia vyučovania: od 07.45h - 10.30h

  Vydaj stravy bude od 10.30h.

  Organizácia ŠKD a MŠ je bez zmeny.

  Mgr. Barbora Cehulová

  riaditeľka školy

   

   

   

 • Mikuláš 2018/2019

  Mikuláš 2018/2019

  Mikuláš

  Bol u Vás Mikuláš? V našej škole bol a mal so sebou pomocníkov. Nielen anjelika, ale aj dvoch čertov. No, my sme boli dobrí, tak sme dostali darčeky a nie s vidlami do chrbta J

 • Mikulášsky "červený" deň

  Mikulášsky "červený" deň

  Milí žiaci, okrem toho, že dňa 06.12.2018 (štvrtok) privítame v našich priestoroch Mikuláša, vy - nezabudnite prísť do školy všetci oblečení v červenom -  ako "Mikuláš". Opäť súťažime o najlepšie oblečenú "triedu". Tešíme sa :-)

 • Poľovníci v škole

  Poľovníci v škole

  Dňa 14.11.2018 sa na našej škole konala beseda s poľovníkmi ku Dňu sv. Huberta. Poľovníci oboznámili žiakov s ich prácou. Ako názornú ukážku doniesli každodennú výbavu poľovníka, sviatočné a bežné oblečenie, vábničky a trúby ku lovu zvery. V neposlednom rade ukázali žiakom aj poľovného psa, z ktorého mali žiaci veľkú radosť.

  Po besede sa konali aktivity v triedach, kde triedni učitelia mali pripravené súťažné činnosti. Žiaci sa striedali po triedach a skúšali sa v šikovnosti a dobrej pamäti.

 • Popoludnie s rozprávkou

  Popoludnie s rozprávkou

  S vankúšikom a s baterkou sme išli do školy. Popoludní a s očakávaním. A dočkali sme sa.

  Zoznámili sme sa s knihami autorky Gabriely Futovej – meno autorky podľa názvov kníh sme si vyhľadali a zahrali sme si úryvky z jej knihy Dokonalá Klára.
  Neskôr sme vo svetle bateriek, medzi rozprávkovými postavami, hľadali názvy slovenských a českých rozprávok a na záver nechýbalo trocha strachu pri vymýšľaní strašidelných príbehov. Príbehy sme si aj odohrali a so spokojným úsmevom a bez strachu, ale s rodičmi a potme  sme sa pobrali domov.

  Tešíme sa na ďalší večer s rozprávkou.                                             II. A, III. A, IV. A, V. A

                                         

 • Angličtina v našej škole

  Angličtina v našej škole

  Žiaci 6. ročníka na hodinách ANJ ukázali, že vyrábať projekty - to nie je žiaden problém. Nechýbala tvorivosť, zručnosť plynulo rozprávať po anglicky a zážitkovým vyučovaním dospieť k novým poznatkom a zábave. P. uč. Hrivnák ich za tieto krásne výtvory pochválil a dobrou známkou ohodnotil. 

 • Deň hudobníkov a spevákov

  Deň hudobníkov a spevákov

  Kalendár v mesiaci november je bohatý na mená, ktoré súvisia s pranostikou  - ako je napríklad Martin, Katarína, ale aj meno Cecília, ktorá je patrónkou spevákov a hudobníkov. Keďže rómski žiaci majú pozitívny vzťah k hudbe a hudobným nástrojom, dňa 26. 11. 2018 prišla na našu školu hudobníčka Mgr. Janka Filipová dis.Art  zo Spišskej Novej Vsi. Prezentovala našim žiakom hudobné nástroje -  ako je klavír a tradičný hudobný nástroj Rómov – husle. Samozrejme, okrem teórie, boli aj reálne ukážky hry na klavíri. Žiaci so záujmom sledovali tento seminár a do tried si odniesli dobrú náladu a kladný vzťah k hudobným nástrojom.

   

 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu

  Manželstvo a rodičovstvo nie je vôbec jednoduchá záležitosť, preto výchova k manželstvu a rodičovstvu je veľmi potrebná. V učebnici etická výchova je okrem iného napísané ,,Rodina je základná bunka spoločnosti“.

  V rámci programu predmanželskej výchovy a rodičovstva sa dňa 26.11.2018 uskutočnila prednáška na tému ,,dospievajúce dievča”.  Na túto prednášku bola prizvaná MUDr. Zuzana Martinkovová. Tejto predášky sa zúčastnili žiačky 7., 8. a 9. ročníka našej školy.  Pani doktorke ďakujeme a veríme,             že v čo najbližšom čase nás opäť navštívi.

   

  PaedDr. Leonard Novotný – koordinátor  výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

 • Beseda o dopravnej výchove

  Beseda o dopravnej výchove

  V spolupráci s Mgr. Šalmom  z CVČ v Poprade sme pre našich žiakov z 0. až 2. ročníka dňa 23.11.2018 zorganizovali besedu ako sa správať na cestách. Žiaci si zopakovali svoje vedomosti a  zručnosti na interaktívnej tabuli s témou doprava a bezpečnosť na ceste. Riešili dopravné situácie a spoznávali dopravné značky, s ktorými sa môžu najčastejšie stretávať na našich cestách. Najväčšiu radosť mali z dopravného pexesa. Žiaci si svoje skúsenosti prakticky vyskúšajú na dopravnom ihrisku v budúcom kalendárnom roku.

   

 • V 15.medzinárodnej výtvarnej súťaži uspel aj náš žiak 2.A triedy

  V 15.medzinárodnej výtvarnej súťaži uspel aj náš žiak 2.A triedy

  Blahoželáme a tešíme sa! V 15. medzinárodnej výtvarnej súťaži Vianočná pohľadnica - náš žiak - Ferko Pavlikovský - získal 3. miesto. Výhercovi ešte raz srdečne blahoželáme!

 • Spoznaj chránené územie - TANAP

  Spoznaj chránené územie - TANAP

  Žiakov 5. ročníka čakalo Testovanie 5, my ostatní sme spoznávali a vychutnávali si naše Tatry. Prechádzka na Popradské pleso a späť-  mala aj v tomto čase svoje čaro. 

 • Na nový level!

  Na nový level!

  Milí žiaci, rodičia a priatelia, nezabudnite aj naďalej hlasovať za našu školu v súťaži - NA NOVÝ LEVEL. Ďakujeme

 • Testovanie 5

  Testovanie 5

  V stredu (21.11.2018) našich piatakov čaká Celoslovenské testovanie 2018 zo slovenkého jazyka a literatúry a z matematiky. Všetkým našim piatakom držíme palce. Prajeme veľa šťastia :-) Žiaci prvého stupňa sa učia podľa rozvrhu, žiaci (6.A-9.A) majú so svojimi triednymi učiteľmi naplánovaný výlet alebo exkurziu.

 • Jesenné práce v okolí školy a upratovanie cintorína

  Jesenné práce v okolí školy a upratovanie cintorína

  A takto sme všetci pracovali - skrášlili sme okolie školy a cintorína.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Poprad - Matejovce
  Koperníkova ulica 1707/21,
  059 51 Poprad - Matejovce
 • Riaditeľka školy - Mgr. Barbora Cehulová
  0910 890 471, +421 52/456 50 27

Fotogaléria